mijn visie

Mijn visie is dat geest én lichaam onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zowel in goede als in slechte tijden… Het denken en voelen is niet los te koppelen van elkaar. Dat wat men denkt en meemaakt, nestelt zich (onbewust) in het lichaam. Zie wat verliefdheid met lichaam en geest doet. Dit geldt ook voor negatieve gedachten of nare ervaringen als onzekerheid, angst, eenzaamheid,  trauma’s of misbruik.

Onze hersenen blokken dingen die te zwaar zijn, het lichaam daarentegen slaat dit op tot in de diepste cellen aan toe. En uit zich vroeg of laat in klachten. Door het in contact komen met je lichaam, word je bewust van je voelen, je gevoelens en emoties. Het laat je weer mens worden. En laat je voelen dat je er mag zijn, dat je er toe doet.

Dit stuk in jezelf terug vinden leidt naar keuzes maken niet vanuit het hoofd maar vanuit je onderbuik. Het geeft veerkracht en creativiteit. Het zorgt voor ontspanning en méér genieten en kwaliteit van leven. Wanneer jij stroomt, stroomt het leven mee. Speel, dans, huppel en .. ja, ook werken hoort daarbij. Alleen is werken maar één onderdeel in het grote geheel dat léven heet.

Ik begeleid je graag in dit proces.