mijn visie

Mijn visie is dat geest én lichaam onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, zowel in goede als in slechte tijden…Het denken en voelen is niet los te koppelen van elkaar. Druk, stress, ‘het niet lekker in je vel zitten’, gaan zich op den duur uiten in geestelijke en lichamelijke klachten.

Wanneer je ontevreden bent met je privé en/of werksituatie is het van belang hier op meerdere manieren vanuit verschillende lagen in jezelf naar te kijken. Ik werk met de zienswijze dat zowel geestelijk als lichamelijk, spiritueel en emotioneel alles met elkaar samenhangt.

Naast een gesprek ontwikkel je lichaamsbewustzijn en ervaar je op een voelende manier je eigen vastgeroeste denk- en leefpatronen.

De blinde vlekken waar je nu niet bij komt worden dan zichtbaar en is een mooie beweging naar verandering.