coaching

Meestal gaan coachingstrajecten via het voeren van gesprekken. Praten over je problemen is noodzakelijk maar zal uiteindelijk niet voldoende leiden tot de balans in lichaam en geest. Coaching via oa. massage en hypnotherapie is dan van grote toegevoegde waarde op het fysieke – en energielichaam.

Ik luister naar je probleem. Je probleem kan voortkomen uit oa een traumatische ervaring, faalangst etc.  Ik stem me af op je situatie, en wordt er een plan van aanpak bepaalt. De wijze van aanpak is afhankelijk van dat wat jij in het moment nodig hebt. Dit is dus maatwerk. Dit kan op verschillende manieren worden ingevuld dmv massage, haptonomische oefeningen, regressie, hypnotherapie, een stilte wandeling etc.

massage

Wie ben ik eigenlijk? Wat wil ik? Wat denk ik? Wat voel ik? Voel ik nu of denk ik nu iets te voelen?

In mijn manier van werken zal je in een ontspanningsmassage bewustzijn creëren van je lichaam, ziel en gedachten; je totale ik. Je leert je lichaam weer te voelen en het is een unieke ont-wikkeling in het ontdekken wie je bent.

De aanraking en mijn sterke intuïtie zijn je spiegel en maken de vertaalslag naar de dieperliggende oorzaak achter een (fysieke) klacht. Zo krijg je inzicht in je handelen en gedrag in het dagelijks leven. Waarom doe ik zoals ik doe?

Deze massage is tevens een fijne kennismaking of je je via deze weg wilt laten coachen.

hypnotherapie en regressie

Hypnotherapie is er voor jou wanneer je privé of werkgerelateerd vastloopt en hier psychisch of fysiek last van krijgt. De knop moet om. Maar hoe?

Hypnotherapie is een diepe ontspanningsmethode. Het werkt effectief en snel waarin je via het onderbewustzijn begeleid wordt in het transformeren van negatieve gedachten naar positieve gedachten. Met als gevolg een verrijking en enorme gedragsverandering bij bijv. stress, angst, slapeloosheid, roken, afvallen, fobiën en verslavingen. De knop is om!!

Bij regressietherapie halen we de angel van je probleem naar boven. Het geeft antwoorden op levensvragen. Het geeft inzicht in (familie)systemen en onderbewuste ervaringen uit het verleden. Het is een directe en oplossingsgerichte aanpak. Hiermee kun je positief mooie verschuivingen in (familie) systemen gaan ervaren.

begeleiding van kinderen met chronische ziekte

Naast bovenstaande behandel ik chronisch zieke kinderen. Hierbij kijk ik door de ziekte heen, waardoor de kinderen worden ‘losgeweekt’ van het ziek zijn. Ze voelen zich even geen patiënt maar gewoon kind!

Ik bied niet alleen begeleiding aan de zieke maar ook aan ouders en familieleden. ‘Pratend’ en ‘voelend’ het kind begrijpen, ben ik een doorgeefluik voor de naaste familie. Heel dankbaar puur werk en ben erg blij dat dit op mijn pad is gekomen.